Gå til hovedindholdet Gå til undermenuen

Få alle med på holdet – og pigerne på banen

Dette års U-landskalender skal hjælpe med til, at piger og unge kvinder i Sierra Leones slumområder kan komme fri af vold og misbrug og få adgang til sunde og støttende sports- og uddannelsesfællesskaber, så de i højere grad kan stå på egne ben. Vi skal sammen med seje børn og unge i Sierra Leone ha’ alle med på holdet.

Årets projekt sætter ind flere steder rundt om i Sierra Leone, men har et særligt fokus på storbyens slumområder. Her er de fleste afskåret fra adgang til rent drikkevand og ordentlige toiletforhold. Mange bor hele familier sammen i ganske små blikskure, og pigerne er ekstra udsat. I den slags områder er en fodboldbane eller en skole noget værdifuldt – og sjældent.

De steder skaber lille frirum i en skrøbelig hverdag, hvor børn og unge kan mødes, lære, lege og have det sjovt i et fællesskab. Noget, vi er vant til at tage for givet i Danmark. I Sierra Leone kan det dog være svært, især for piger, at få lov til at komme med på banen. Både i klasseværelset og på fodboldholdet.

Med dette projekt skal særligt pigerne på banen og hjælpes til at få lidt flere muligheder. Og projektet vil også give unge kvinder adgang til en basal uddannelse, der kan give dem et levebrød og mere selvstændighed. Projektet vil nedbryde kønsnormer om, hvad et liv som pige og ung kvinde vil sige, og nedbryde barrierer, så de kan gøre deres drømme til virkelighed. For de skal selvfølgelig have lov til selv at bestemme over deres krop, deres liv og deres fremtid.

Piger i Sierra Leone

Som pige i Sierra Leone har man meget lidt at skulle have sagt. Både i sit eget liv og i samfundet. Der er generelt stor ulighed mellem kønnene i Sierra Leone, og der er alt for mange piger og kvinder, der udsættes for vold og overgreb. Mange piger i Sierra Leone lever afskåret fra en barndom med læring, leg, sport og sunde fællesskaber – og senere uden adgang til uddannelse og jobmuligheder.

Projektet kort fortalt: Pigerne skal på banen!

Årets projekt drives i et partnerskab mellem de to danske organisationer Dreamtown og FANT.

I et tæt samarbejde med skoler og sportsklubber i Sierra Leone vil projektet sikre, at piger får adgang til fodboldbanen og klasseværelset. Gennem lærerige, kreative og sjove sports- og læringsfællesskaber vil projektet sikre, at børn og unge lærer om deres rettigheder og udvikler selvtillid og flere færdigheder. Det er altafgørende for at kunne skabe den fremtid, de drømmer om.

Når de spiller fodbold eller bliver dygtige til IT, får pigerne selvtillid og stærke netværk. Gennem fællesskaber som skoler og sportsklubber bliver de sammen stærke. Pigerne får kompetencer, så de bedre kan klare sig selv og ikke er afhængige af at blive gift tidligt. De kan kontrollere deres eget liv og forsørge sig selv.

Projektet består af to delmål, som er designet til hver deres målgruppe:

Delmål 1:
Adgang til sportsfælleskaber for piger i alderen 6-14 år

For den yngste målgruppe på 6-14 år handler årets projekt om at skabe trygge rammer for en barndom med leg og læring og at nedbryde barrierer omkring piger og sport. F.eks. på fodboldbanen, der ellers typisk er domineret af drenge. Pigerne bliver inkluderet i organiserede idrætsaktiviteter, hvor de får et stærkt og inkluderende fællesskab med andre piger. Samtidig bruges dette fællesskab til at tage fat i tabuiserede emner som omskæring, menstruation og pigers rettigheder og muligheder mere generelt. Projektet sker i samarbejde med 16 sportsklubber i hele Sierra Leone.

Her er nogle af de øvrige elementer i denne del af projektet:

 • Uddannelse af flere kvindelige sportstrænere
 • Inklusion af piger i design af sportsaktiviteter
 • Organisering af fodbold- og håndboldaktiviteter
 • Sportsudstyr, vand og lægehjælp
 • Kampagner om pigers rettigheder målrettet forældre og lokalsamfund

Delmål 2:
Adgang til uddannelse for piger i alderen 15-25 år

For pigerne på 15-25 år fokuserer projektet på at skabe inkluderende og sikre uddannelsesmiljøer, der giver pigerne en bedre mulighed for selv at skabe sig indtjening og blive selvstændige. Denne del af prjektet bliver drevet via tekniske skoler, der giver piger helt konkrete færdigheder, de kan bruge til at skabe sig en indkomst. Det kan f.eks. være at blive skrædder, kok, eller arbejde med IT. Samtidig danner de netværk og lærer sammen om deres rettigheder, og hvordan de kan stå sammen mod vold mod piger og kvinder. Projektet foregår i et tæt samarbejde med 10 uformelle skoler på tværs af Sierra Leone.

Her er nogle af de øvrige elementer i denne del af projektet:

 • Styrkelse af tekniske skoler omkring sikker og inkluderende undervisning
 • Etablering af IT-hubs på skoler
 • Uddannelse af lærere
 • Teknisk undervisning til piger og unge kvinder i blandt andet IT
 • Kampagner med fokus på skolers rolle i kampen mod vold mod piger og kvinder

Her er de to organisationer bag

Organisationerne bag U-landskalenderens projekt 2023 hedder FANT og Dreamtown. FANT arbejder sammen med den lokale organisation FANT Sierra Leone. Dreamtown arbejder sammen med organisationen Youth Dream Center (YDC). Begge har hovedkontor i hovedstaden Freetown, men arbejder også i andre større og mindre byer over hele landet.

FANT

FANT arbejder for at fremme børn og unges rettigheder og muligheder gennem sport. De driver fodbold- og håndboldprojekter, hvor børn får mulighed for at lege og have det sjovt i et trygt miljø, hvor de lærer om deres rettigheder og bliver inspireret til at finde deres egen vej i livet. FANT uddanner kvindelige trænere og involverer familier og folk i lokalsamfundet i arbejdet med at sikre piger en plads på banen – i sporten og i det øvrige samfund.

 • Har arbejdet i Sierra Leone siden 2012
 • Arbejder også i Gambia og Ghana
 • Har 4 ansatte i Danmark
 • FANTs partner i Sierra Leone, FANT SL, har 35 ansatte

Dreamtown

Dreamtown arbejder med uddannelse for unge og at støtte unge til at være aktive i udviklingen af deres lokalsamfund gennem sikre, grønne og kreative byrum. For at skabe sikre og kreative rum for læring støtter Dreamtown uformelle skoleprojekter, hvor piger og unge kvinder lærer at arbejde med IT, matematik, madlavning, at lave tasker og at sy og designe tøj. På den måde får de færdigheder, de kan bruge til at skabe sig en indkomst. På de uformelle skoler får pigerne også sat fokus på kvinders rettigheder og på vold mod kvinder. De skaber netværk, hvor de kan hjælpe og inspirere hinanden.

 • Har arbejdet i Sierra Leone siden 2010
 • Arbejder også i Zimbabwe, Uganda og Kenya
 • Har 9 ansatte i Danmark
 • Dreamtowns partner i Sierra Leone, YDC, har 12 ansatte

Årets projekt understøtter FN’s verdensmål

Mål 3: Sundhed og trivsel er en stor del af det at dyrke sport. Her kan man indgå i stærke fællesskaber, der giver værdi og fremmer trivsel og livsglæde.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse spiller en afgørende rolle for de muligheder, man får i livet. Projektet støtter pigers adgang til kvalitetsuddannelse.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene er afgørende i projektet, der handler om at styrke piger og unge kvinders rettigheder og muligheder for at skabe det liv, de drømmer om.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund er en grundsten i arbejdet med børn og unge der lever et liv i slumområder.

Mål 17: Partnerskaber for handling. I vores partnerskab arbejder Dreamtown og FANT tæt sammen med skoler og sportsklubber i Sierra Leone, som skaber bedre betingelser for børn og unge.

Bestil klassesæt nu

Trykt klassesæt 279 kr.

 • 30 elevbøger
 • 2 lærervejledninger
 • Adgang til app og web

Bestil trykt klassesæt

Bestil gratis PDF-klassesæt

Få nyhedsbrevet - og ekstra muligheder

Med U-landskalenderens nyhedsbrev til lærere får du tilbud om materialer og muligheder fra Danida – og opfølgning på resultaterne. Kommer 3-4 gange årligt.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

I kan også samle sportssko ind

I år kan de danske skoler hjælpe med at samle brugte sportssko til børnene i Sierra Leone. Det er DR og årets to organisationer, der arrangerer indsamlingen. Det sker i efteråret, og også en enkelt klasse kan være med.

Læs om indsamlingen her

Del på Facebook