Gå til hovedindholdet

Alle har ret til at drømme

Her fortæller FANT og Dreamtown om deres måde at arbejde på: De støtter lokale ildsjæle, der har organiseret sig. Målet er at give børn og unge gode rollemodeller – og støtte til både at drømme stort og at skabe reel forandring.

De støtter også de unge i at sætte realistiske mål for sig selv og deres lokalsamfund. Det handler om at bygge meningsfulde fællesskaber og give Sierra Leones næste generation mulighed for at lave seje ting og være med til at bestemme.

Over hele verden flytter flere og flere mennesker til byerne for at få adgang til jobs, sundhedsydelser og skolegang. Derfor vokser byerne. Mange steder endda med voldsom hastighed.

I 2050 vil 40 % af verdens unge bo i Afrika – de fleste af dem i byer. I Vestafrika går den udvikling særlig hurtigt. Det skaber et massivt pres på byerne.

Men hvad så, når byen slet ikke er klar til at tage imod alle de mennesker? Hvis der hverken er basal infrastruktur, skoler eller andre muligheder? Hvordan får man her og nu sikret, at byen udvikler sig, så det giver mening helt nede i det enkelte bykvarter – og særligt for børnene og de unge?

Det er det arbejde, Dreamtown og FANT har et fælles fokus på – og som vi også arbejder for i dette års projekt med U-landskalenderen.

FN’s verdensmål og livet i byerne

FN’s Verdensmål 11 har fokus på at skabe bæredygtige, sikre, inkluderende og robuste byer, hvor mennesker får plads til at udfolde sig og leve deres liv. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt at involvere de mennesker, der bor i byen. De er eksperterne, og de ved, hvad der skal til for at skabe bæredygtige forandringer, der gør deres liv bedre dér, hvor de bor.

Dette gælder særligt i de hastigt voksende slumområder. Her bor folk uden sikker adgang til vand, sanitet og infrastruktur. De bor i dårlige og usikre huse, de bor meget tæt, og de bor oftest på en grund, de hverken ejer eller har nogen kontrol over.

Det forventes, at der om 30 år vil bo ca. 3 milliarder mennesker i den slags byområder.

Fra drømme til handling – og forandring

I Sierra Leone går udviklingen netop den vej. Flere og flere flytter til hovedstaden og til de større byer i provinsen, hvor de bor under meget barske og usikre forhold.

FANT og Dreamtown arbejder på hver sin måde med det samme fokus: At skabe bedre forhold for nogle af de børn og unge, der bor i de allermest udsatte områder – sammen med lokale partnere.

Begge organisationer arbejder med børnene og de unges egne drømme som udgangspunkt og motor for lokal og personlig udvikling.

De støtter de unge i den helt konkrete proces fra drømme til idéer. Fra idéer til handling. Og fra handling til forandring.

Det giver også de unge en følelse af selv at kunne gøre noget og have magten over deres eget liv.

Og de oplever at kunne gøre en vigtig forskel, både for sig selv, for deres familie, for deres venner og endda for deres lokalsamfund.

.

Mere om Dreamtown

Dreamtown arbejder for at skabe bedre liv for unge i udsatte områder i en række afrikanske storbyer.

Dreamtown begyndte i netop Sierra Leone i 2010 – med særligt fokus på uddannelse til børn, der ikke gik i skole efter borgerkrigen. I dag arbejder vi også i Kenya, Uganda og Zimbabwe.

Sammen med de unge i slummen fokuserer vi på tre vigtige områder. Vi skaber sikre rum, hvor unge kvinder får en uddannelse i et trygt miljø. Vi skaber grønne rum, hvor unge lærer om klimakrisen og skaber sig en indkomst med urban farming. Og vi skaber kreative rum, hvor unge gennem musik og kunst udtrykker sig og får en stemme i samfundet.

Alt sker i direkte partnerskab med de unge selv. Vi fokuserer på at gøre deres drømme om en god by til virkelighed.

De unge arbejder for at skabe bedre byrum, og i Sierra Leone omfatter det bl.a. at skabe adgang til skole for børn i de mest udsatte områder.

Vi arbejder primært med unge græsrødder, men vi inddrager også lokale myndigheder og forsøger at bidrage til, at unge får en stemme og inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører deres liv og fremtid.

Mere om FANT

FANT arbejder med at skabe sportsfællesskaber og sportsfaciliteter i byer i Vestafrika. Vi har sport som afsæt for alt videre arbejde. Det har vi, fordi vi elsker sport, fordi sport er et universelt sprog, og fordi sport skaber sunde fællesskaber. FANT startede i Sierra Leone i 2012. I dag arbejder vi også i Ghana og Gambia.

I samarbejde med lokale græsrødder arbejder FANT også med ligestilling, rettigheder, sundhed, demokrati og lokal lovgivning. Sporten giver nemlig også et trygt rum for børnene og de unge, som de ellers ofte mangler helt – et rum for samtaler om tabuer, frygt, fællesskaber, mod og drømme.

Sport, fællesskab og succesoplevelser giver selvværd og får børn og unge til at tro på sig selv. FANT arbejder i høj grad med udsatte grupper – f.eks. børn, piger, unge kvinder og mennesker med et handikap. Vi støtter de stærkeste i at gå forrest som rollemodeller, trænere eller koordinatorer.

På den måde giver indsatsen både de svageste en chance og de stærkeste et ansvar.

FANT’s projekter er altid drevet af lokale kræfter og ildsjæle, som kender områderne og de mennesker, projekterne skal nå ud til. Vi arbejder også med myndighederne i forhold til lovgivning, f.eks. inden for parasport.

Del på Facebook